Klubbens arbetsgrupper (AG)

Tycker du det är roligt med föreningsliv och ideellt arbete? Precis som i alla föreningar bygger vår verksamhet på ideellt arbete av våra medlemmar. Ju fler som engagerar sig desto fler aktiviteter kan vi ordna. 
Hör av dig till styrelsen eller någon av arbetsgrupperna om du vill engagera dig. All hjälp är välkommen!
Avel & Hälsa med 
mental och exteriör
Kommunikation 
Tjänstehund 
Träning & Tävling
Utställning
Vallning
Sök