Avel & Hälsa, mental och exteriör

 Medelvärde för 1 358 st MH genomförda av Briard (maj 2024)

Avel & hälsa, mental och exteriör

Gruppen  arbetar med diverse ämnen relaterade till just det här. Exempelvis om höftledsdysplasi, nyheter HD-index, DNA, lynne, arbetsintresse, arbetsförmåga osv.

Mentalitet
En stor del inom avel och hälsa är mentaliteten hos de individer som används. Både SBK och SKK är bra källor för information kring ämnet. Här ingår de olika mentaltesterna som Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentaltest för Korning (MT).

Höftleds- och armbågsdysplasi – HD och ED
Höftledsdysplasi (HD) är en felaktig utveckling av höftleden. Det är en relativt vanlig skelettrubbning hos flertalet hundraser. Armbågsdysplasi (ED efter engelskans Elbow Dysplasia) är en onormal utveckling av armbågsleden.  

Retinal dystrofi (nattblindhet) hos Briard
Hos Briard förekommer retinal dystrofi (i folkmun kallad nattblindhet), vilket är en medfödd/genetisk näthinnesjukdom som karakteriseras av nattblindhet och varierande grad av dagblindhet.
Sedan DNA-tester eliminerade bärare av genen från aveln, så har sjukdomen blivit mycket sällsynt. 

SKK/AK ser ett behov av att begränsa det antal generationer en hund kan påföras beteckningen ”hereditärt friförklarad”. Ställningstagandet baseras på den utökade omfattningen av DNA-tester samt det faktum att en del av de hundarna med beteckningen hereditärt friförklarad i SKKs databas baseras på resultat som ligger många generationer bak.
SKK/AK avser att, så snart administrativa och tekniska rutiner är på plats, begränsa hereditärt friförklarade hundar till tre generationer. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen, testas på nytt.
Sök