Briard & Picard för omplacering

Svenska Briard & Picardklubben

Briard & Picard för omplacering

Detta är en tjänst för Briard eller Picard i behov av nytt hem. Har du en hund som behöver nytt hem?

Minimiålder för hund till omplacering är 6 månader.
Ägaren och/eller uppfödaren ska vara medlem i Svenska Briard&Picard klubben.Observera Ev. köpare uppmanas att själva undersöka hundarnas/familjebildens status vad gäller hälsa, mentalitet, exteriör och ev. arbetsmeriter.

Annonserna under Omplacering ligger kvar en månad om inte förlängning eller borttagning anmäles!


Glöm inte att meddela när anmäld hund har fått ett nytt hem!

Sök