Enkät om hundens beteende

Svenska briard- och picardkubbens arbetsgrupp för avel och hälsa behöver kartlägga mentala egenskaper på våra raser. Som första steg önskar vi hjälp från briard- och picardägare att fylla i SKK:s enkät om vardagsbeteende.
Enkäten finns på SKK:s hemsida samt som länk nedan.

Enkäten är välbeprövad av SKK och skapad av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Arbetsgruppen kommer att få en anonymiserad sammanfattning om våra två raser från SLU.

Följande information om enkäten kommer från SKK:s hemsida: ”I enkäten vill vi att hundens ägare, eller någon annan som känner hunden väl, beskriver hur hunden brukar agera i olika vardagliga situationer. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i. Hundens ras, namn och registreringsnummer ska anges, men du som fyller i enkäten är helt anonym.”   

Alla hundar, (även bortgångna), som inte har tidigare registrerats kan läggas in. Svar önskas oavsett utfört eller icke-utfört Metalbeskrivning hund (MH) eller Beteende och personlighetsbeskrivning hund (BPH).
Registreringsnumret numret är viktigt i fall materialet kan tillämpas för genetiska analyser.

Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt svarar på denna enkät för att bidra till arbetet med kartläggningen av mentala egenskaper på våra raser. SLU kommer att sammanfatta informationen för klubben under våren.
Planerad svarstid för enkäten är ca fyra till fem veckor beroende på utfallet. 

Med vänliga hälsningar, 
Svenska Briard- och Picardkubbens arbetsgrupp för avel och hälsa.

Sök