Hanhundslista artificiell insemination (AI)

Nordiska Briard- och Picardhanar
som har fryst sperma tillgängligt för avel

Syfte: Informera uppfödarna/tikägarna om hanar där fryst sperma finns tillgänglig för avel från våra nordiska hundar och hur man kan få kontakt med den som äger rätten att disponera sperma.   
Observera följande:
 • Svenska Briard- och Picardklubben erbjuder endast en plattform att registrera hundarna och förmedla kontakten.
 • Svenska Briard- och Picardklubben är inte ansvarig för informationen som anges om hundarna eller tillgängligheten av sperma.
 • All kommunikation sker mellan tikägaren och hanhundsägaren
Hanhundsägarens ansvar:
 • Ansvaret att uppdatera kontaktuppgifter ligger hos hanhundsägaren. Om kontaktuppgifterna är inte stämmer och ingen person kan nås äger klubben rätten att avlägsna hunden från listan.
 • Om angiven information av hunden visar sig att vara felaktig äger klubben rätten att avlägsna hunden från listan.
 • Hanhundsägaren förväntas meddela klubben när fryst sperma inte längre finns tillgänglig.
Presentation av hanen:
 • Hundarna presenteras i alfabetisk ordning.
 • Presentationen av hunden ska alltid finnas på engelska och/eller svenska men gärna även på ytterligare ett nordiskt språk.
Övrigt:
 • Förmedlingen är kostnadsfri.
 • Medlemskap i Svenska Briard- och Picardklubben krävs inte.

Availability of Frozen Sperm from Nordic Briard and Picard Males for Breeding  

Objective: To notify breeders about Nordic males with frozen sperm available for breeding and facilitate connections.

Please take note of the following:

 • The Swedish Briard and Picard Club serves as a platform for dog registration and contact information.
 • The club is not accountable for the accuracy of dog information or the availability of sperm.
 • All communication will occur directly between the animal owners.
Responsibilities of the male owner:
 • Keeping contact information up to date; incorrect information may result in removal from the list.
 • Promptly informing the club if the sperm is no longer available.
Presentation details:
 • Dogs are listed in alphabetical order.
 • Dog information should be presented in English and/or Swedish, with an optional second version in another Nordic language.
Additional points:
 • The list is provided free of charge.
 • Membership in the Swedish Briard and Picard Club is not a requirement 
Sök