Svenska Briard & Picardklubben

Klubbens historia

Klubben bildades vid ett möte på Råby Gård i Håtuna den 26 oktober 1975. Till ordförande valdes Barbro Finkelstein. 

1996 kom första picarden till Sverige. I samband med det så byttes klubbens namn från Svenska Briardklubben (AfBd) till Svenska Briard & Picardklubben (AfBP).

Då som nu baserades klubbens stadgar på de normalstadgar för rasklubbar som utarbetats av Svenska Brukshundklubben. 

Sök