Kommunikation

Gruppen har till uppgift att:

  • Förmedla information till medlemmarna genom främst hemsida men även via facebook, mail, nyhetsbrev eller fysiska brev.
  • Att motta och bearbeta rapporter från medlemmar och arbetsgrupper för publicering.
  • Marknadsföra och arbeta för rekrytering av nya medlemmar.
  • Med mera.

Arbetsgruppen


Annika Leijon
Mona-Lisa Wallskog
Lasse Leimu
Sök