Nyhetsarkiv

2023

September

230926

230921
Nu är vår nya hemsida publicerad, hoppas ni tycker om den. Vi kommer vidareutveckla den och bygga på med mer information, men det tar lite tid då vi är få om arbetet och det är mycket som är irrelevant/inaktuellt som måste städas bort från den gamla hemsidan. Under den nedsläckta tiden, ca 1 vecka, har alla funktioner, såsom mail, resultatrapportering osv. fungerat som vanligt.
Senaste styrelseprotokollen har också därför mailats till er och där finner ni även svar på frågor som ställts på Briard- och Picardklubbens Facebooksida.
Vi välkomnar och tar hand om ALLA skrivelser, frågor m.m, men dessa skall ställas per mail till den grupp det berör.
Klubbens Facebook är inte en plattform för varken diskussioner eller liknande utan är klubbens "anslagstavla" utåt.
Och återigen, vi efterlyser nya, härliga bilder till vår nya hemsida. skicka till
bild@briardpicardklubben.se

230906
Vi välkomnar en ny uppfödare:
Alpha Xelor
Christina och Erich Hunziker.
Varmt välkomna till Sverige och klubben.
Sök