Om klubben

Svenska Briard & Picardklubben är en rikstäckande rasklubb under Svenska Brukshundklubben. Klubben har ett delegerat avelsansvar för Briard och Picard.

Svenska Briard- och Picardklubben har till uppgift att:
  • Väcka intresse för och främja avel av sunda, och mentalt och exteriört goda hundar samt bevara och utveckla dess bruksegenskaper.
  • Utbilda hundägare samt sprida kunskap om hundens rätta vård och fostran.
  • Stimulera till och arrangera prov, tävlingar och utställningar.
  • Företräda hundägarintressen och verka för god hundhållning.
  • Fullfölja de uppgifter som åligger SBK i egenskap av specialklubb inom Svenska Kennelklubben, frivillig försvarsorganisation och medlemsorganisation i Studiefrämjandet.


Visst vet du att allt arbete på klubben bedrivs ideellt? – det betyder att ju fler vi är som hjälps åt desto bättre kan det bli! 
Vill du vara med och göra vår fina klubb ännu bättre? Anmäl dig här 
Styrelsen
Arbetsgrupper
Klubbens historia

Sök