Picard rasstandard

Vad är en rasstandard?


En rasstandard är ett dokument som innehåller ett fastställt ideal för hur en ras av ett visst djur ska se ut. Dessa kan gälla alltifrån hundar och katter till hästar och kor. Här nedan finns en länk till just Berger Picardens.

Sök