Rasspecial 2024

Internetanmälan är öppen
Klicka på länk nedan så öppnas anmälan hos SKK
Entry online is now open.
Click on the link below and entry online opens at SKK

Domarpresentation

  Här kommer en liten presentation av mig och mitt hunderi.  Min hundhistoria startade när jag var ung. I min familj fanns tibetansk spaniel och dvärgpinscher – som sällskapshundar. Mitt intresse för schnauzer startade när jag flyttade hemifrån och då – 1972 – köpte en riesenhane från kennel Galax. Ett år senare köpte jag också en tik, då från kennel Myrkarby. Båda dessa hundar var efter Riesengårdens XO, den tidens stora stjärna och blev också själva champions. Under slutet av 70-talet hade jag två riesenkullar varav några av valparna meriterade sig på olika sätt. 1975 köpte jag min första dvärgschnauzer, en peppar och salt-hane som ursprungligen kom från USA. Med honom rönte jag stora utställningsfram-gångar, bland annat blev han BIS på en stor specialutställning. Med tiden blev det fler ”dvärgar”, bland annat fyra från USA och fyra från England. Efter det har jag också importerat från Ungern och Spanien. Under ett tiotal år hade jag också svart mellanschnauzer och producerade ett par kullar. Min uppfödarkarriär startade 1975 och mitt kennelnamn är Impact´s. För min uppfödning av dvärgschnauzer, som resulterade i ett antal champions och där några också blev grundsten hos ett par andra uppfödare, har jag erhållit SSPK:s uppfödarmedalj. Sedan lång tid tillbaka hyser jag också ett stort intresse för affenpinscher och köpte min första ”affen”, en hane, 1990. Numera har jag en begränsad uppfödning av affenpinscher.   1987 kom jag in på domarutbildningen och samma år blev jag auktoriserad på schnauzer och pinscher. Efter detta har jag fortsatt att utveckla mig och studerat nya raser, med början inom grupperna 1 och 2. För drygt 15 år sedan var jag en av fem domare som av SKK/CS erbjöds möjligheten att utbilda mig till allrounddomare. Detta känner jag mig mycket hedrad och stolt över eftersom jag alltid varit intresserad av att utveckla och bredda mitt hundkunnande. Sedan 2006 är jag auktoriserad FCI allrounder.   Jag har haft förmånen att förutom i de nordiska länderna inkl. Island, fått döma i ett stort antal länder i Europa inkl. England och Irland, i Ryssland, Kazakstan, Japan, Kina, Thailand, Malaysia, Indien, Australien, Nya Zeeland, Sydamerika, USA och Canada.   Jag har i många år varit verksam som styrelseledamot i olika hundklubbar, till exempel Örebro Läns Kennelklubb, Uppsala Läns kennelklubb, Riesenschnauzer-klubben och Svenska Schnauzer-Pincherklubben där jag var ordförande i 10 år. Jag har också i mer än 20 år varit ledamot i SKKs Domarkommitté. För dessa föreningsengagemang har jag fått Kennelklubbens förtjänsttecken i guld. För närvarande är jag ordförande i Affenpinscherklubben.    
Nina KarlsdotterSök