Revisorer

Revisorernas uppgift är att granska styrelsens arbete så att medlemmarnas intressen tillvaratas.
Revisor
Peter Sjöberg
Revisor
Kari Hägg
Revisorssuppleant
Vakant
Revisorssuppleant
Vakant


Sök