Styrelsen


Nedan hittar du alla klubbansvariga funktionärer 
som väljs vid klubbens årsmöte. 

Via den här länken kan du  maila hela styrelsen 
För mail direkt till någon av funktionärerna så hittar du länk vid varje funktionär.

Ordförande:
Kerstin Vollmer
Vice ordförande
Vakant

Kassör:
Nina Eberleh
Sekreterare:
Annika Leijon
Ledamot
Lasse Leimu

Maila Lasse
Ledamot
Jessica Krafft
Ledamot
Vakant
Suppleant
Mona-Lisa Wallskog
Suppleant
Vakant
Suppleant
Vakant
REVISORER

Lena Lundqvist 
 Maila Lena

Johanna Lax

Revisorssuppleant
Vakant


Platsen som revisorssuppleant är vakant. Hör av dig till valberedningen om du vill vara med.
VALBEREDNING

Christina Hunziker, sammankallande 

Taina Lehtinen

En plats i valberedningen är vakant. Hör av dig till valberedningen om du vill vara med.
Sök