VALBEREDNING
Valberedningens uppdrag är att inför årsmöte föreslå styrelsens sammansättning.
Anna Welander
Sammankallande
Taina Lehtinen

Christina Hunziker

Sök