Vallning

Foto: Annica Bylin

Vallning

Vad gör vi i AG Vallning?
Vallning är fantastiskt. Att se en hund träffa en flock får för första gången, se hur hunden direkt vet vad den ska göra, och se instinkter väckas till liv - det gör någonting också med oss människor. 

Den upplevelsen vill vi att fler hundar och människor ska få vara med om.

AG Vallning verkar för att skapa engagemang och intresse för vallning och anordnar prova-på-dagar, läger och vallanlagstest (NHAT). Vallning i form av godkänt HWT - Herding Working Test -Vallarbetsprov, är idag äntligen bruksmeriterande.

Många Briardägare vallar idag med sina hundar och vi ser gärna att vi blir fler.

Länkar
Svenska Kroppsvallarklubben Skicka mail till

Annica Bylin (sammankallande)
Sök