Vikten av SBK Mentalprov

Svenska Briard & Picardklubben

SBK Mentalprov

I sista numret av Brukshunden finns det en intressant artikel om SBK mentalprov. Tester vars främsta syfte är avelsuppföljning och avelsutvärdering. 


SBK har även delat en länk där du hittar en inspelad föreläsning, Jan Gyllenstens föreläsning "Vikten av SBK mentalprov".
Sök